Što znate o Sveučilišnom računskom centru Srce?

Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu je ustanova koja djeluje na razini cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske i već 46 godina osigurava prisutnost i učinkovitu uporabu moderne informacijske i komunikacijske infrastrukture

Jedna od zajedničkih aktivnosti ministarstva i Srca je izgradnja Kataloga e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (http://katalog-e-kolegija.srce.hr). Katalog je središnje mjesto na kojem se nalaze osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se nalaze u redu predavanja i izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U Katalog je do sada upisano više od 23.000 e-kolegija s tim da se za akademsku godinu 2017./2018. e-kolegiji još otvaraju. Osim što Katalog omogućava na jednom mjestu pregled podataka o e-kolegijima koji se izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja, povećava i dostupnost i 'vidljivost' podataka o e-kolegijima i samih e-kolegija. Utoliko je to prvi, ali važan korak prema otvorenosti sadržaja nastalih u visokom obrazovanju. I ministarstvo i Srce daju punu podršku ideji i načelima otvorenog obrazovanja i otvorenih obrazovnih sadržaja, prepoznajući u njima ne samo mogućnosti za unapređenje dostupnosti obrazovanja, nego i poticaj za unapređenje kvalitete svega onoga dobrog što i danas postoji u sustavu visokog obrazovanju u Hrvatskoj.

Putem Kataloga jednostavnije je i praćenje tijeka implementacije e-učenja na visokim učilištima, planiranje daljnjih akcija vezano uz sustavnu implementaciju e-učenja na nivou visokog obrazovanja i pojedinih sastavnica, kao i na nacionalnoj razini te osiguranje veće dostupnosti postojećih podataka o broju e-kolegija.

Ne manje važan sustav, koji već deset godina ustanovama u sustavu visokog obrazovanja omogućava održavanje dijela nastave u virtualnom okruženju, je sustav za učenje na daljinu Merlin, koji je uspostavilo i održava Srce, a na kojem se danas nalazi najveći broj e-kolegija u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.
Na sustavu se, u ak. godini 2016./2017. održavala nastava za 6.862 e-kolegija sa Sveučilišta u Dubrovniku, Zadru, Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, Hrvatskog katoličkog sveučilišta te veleučilišta i visokih škola. Za akademsku godinu 2017./2018. otvoreno je već sada više od 6.700 e-kolegija.

Sustav za e-učenje Merlin omogućava veću interakciju između nastavnika i studenata, kao i među samim studentima. Osigurava online dostupnost svih podataka i obavijesti vezano uz kolegij na jednom mjestu, bolju organizaciju i prezentaciju nastavnog sadržaja, mogućnost predaje seminarskih zadataka i drugih radova. Omogućava online testove za samovrednovanje, bolju administraciju studenata (posebno kada se radi o velikim skupinama), razne alate za provjeru znanja i ocjenjivanje. Važno je napomenuti da je sustav Merlin povezan sa sustavom ISVU te se iz sustava ISVU povlače podaci o kolegijima, nastavnicima i studentima u sustav Merlin, a iz sustava Merlin u sustav ISVU povlače se ocjene na pojedinom kolegiju. Uz sustav za e-učenje, nastavnici mogu koristiti i e-portfolio sustav te sustav za webinare kako bi mogli što bolje pripremiti nastavu često nevezani za prostor i vrijeme.
Srce od svog osnutka sustavno radi i na edukaciji i usavršavanju nastavnika i studenata za primjenu novih tehnologija.

Cijeli niz obrazovnih programa i tečajeva, njih više od 70 omogućava polaznicima stjecanje novih znanja vezano uz osnove uporabe računala i Interneta, web-tehnologije, izradu web-stranica i web-sjedišta, informatičku sigurnost pa do rada sa sustavom Merlin, sustavom za webinare ili e-portfeljem. Tečajevi Srca održavaju se 45 godina, a polaznici ih mogu pohađati u moderno opremljenim i uređenim učionicama Srca ili online. Godišnje se održi preko 1600 sati nastave za preko 3000 polaznika. Posebno valja istaknuti jednodnevne radionice za studente koje često pohađaju i nastavnici na kojima se mogu steći praktična znanja kao što je kako izraditi seminarski ili završni rad u Wordu, pripremiti dobru prezentaciju, obraditi slike ili snimiti zvuk i obraditi zvuk u vlastitoj produkciji.

Više o ulozi  Sveučilišnog računskog centra Srce u emisiji Dobro jutro, Hrvatska g ovorili su dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj i Sandra Kučina Softić,  pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima: