Vodnjan svoju ponudu sve više gradi na sakralnom turizmu

Vodnjan se uz poljoprivredu, posebno maslinarstvo, sve više i turistički razvija. U planu je otvaranje difuznog hotela, a ono po čemu će taj najmlađi istarski grad biti prepoznat je i sakralni turizam. Taj dosad neiskorišteni potencijal u idućem će se razdoblju sve više turistički vrednovati.

Vodnjan ima bogatu kulturno povijesnu baštinu i upravo na njoj, ali i na stoljetnoj tradiciji treba se graditi turistička ponuda. Posebno se tu izdvaja sakralni turizam. Zbirka relikvija u Vodnjanu te vodnjanske mumije svetaca nalaze se u crkvi Svetog Blaža, a u impozantna zbirka sadrži čak 370 relikvija od 250 kršćanskih svetaca.

Velik je to adut koji treba iskoristiti, ističe gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović. Pokušavamo pripremiti nekakve projekte koje ćemo moći kandidirati na eventualne fondove koji će se otvoriti. Zajedno sa Župom  i Turističkom zajednicom pokušavamo i taj segment razvijati i nadam se da ćemo tu uspjeti. Nadam se da je to jedan veliki potencijal koji ćemo u budućnosti znati pravilno iskoristiti.

Na području Vodnjana ove je sezone ostvareno 650 tisuća noćenja što je rekord za grad kojima ima isključivo objekte u privatnom smještaju. Stoga su, ističe Vitasović, već stvoreni svi uvjeti za otvaranje difuznog hotela. Obnovljene su zasad dvije kuće, a u planu je za iduću godinu obnoviti još dvije. No želja je u cijelu priču uključiti privatne iznajmljivače pa će biti organizirane i edukacije za privatne iznajmljivače, rekao je Vitasović.

U rad difuznog hotela iduće će se godine uljučiti još dva gradska objekta koja se planiraju urediti, a pridruživanjem i privatnih iznajmljivača bit će stvoreni uvjeti za zajedničku promociju na stranim tržištima. Uz to značajna su sredstava u proteklom razdoblju uložena i u uređenje plaža, posebno one u Peroju. No ipak, veliki iskorak u turizmu Vodnjana ostvarit će se tek kada se funkciju stave atraktivne zone u priobalju koje godinama čekaju da turističke investicije započnu.