Bolji uvijeti za djecu s većim teškoćama u razvoju

U protekle dvije godine Grad Bjelovar uložio je 750 tisuća kuna u obnovu 5. osnovne  škole.  U njoj se školuju učenici s većim teškoćama u razvoju. Ovih dana dovršena je obnova pročelja, kupaonice i podruma.

U toj ustanovi školuje se 76-ero učenika od kojih je 30-ak s tjelesnim invaliditetom. Kupaonica u koju je uloženo 56 tisuća kuna potpuno im je prilagođena. Uz asistente, pomoćnike u nastavi rad s učenicima provode rehabilitacijsko-edukacijski stručnjaci.

Od ukupno uloženih 750 tisuća, 400 tisuća kuna dala su ministarstva kulture i regionalnog razvoja.
U bjelovarskoj ustanovi imaju 67 učenika od kojih 20 u stacionarnoj. Ondje spavaju i borave 24 sata na dan 4 sata dnevno, 4 dana u tjedno. Sada sve svoje potrebe moraju zadovljiti u toj zgradi koja je inače stara 120 godina.

Dugoročan plan je da škola postane Centar za rehabilitacijsko-edukacijsu potporu u kojem će se dobiti stručna pomoć, a do prosinca žele ondje imati Kabinet za senzornu integraciju djece s teškoćama u razvoju.