U Lisinskom 10. međunarodni festival heligonki

U Maloj dvorani "Vatroslav Lisinski" sutra se održava 10. međunarodni festival heligonki. Nastupaju heligonkaši iz Italije, Švicarske, Slovačke, Slovenije, Hrvatske i kao poseban gost Drew Simone iz SAD-a.

Heligonka je oduvijek bila dio kulturnog identiteta običnog, malog čovjeka Gorskog kotara, a i sada se s jednakom ljubavlju svira kao dio glazbenog naslijeđa koje se na najljepši način stapa s ljepotom prirode, kao njezin nerazdvojni dio. Želeći približiti i to kulturno bogatstvo Gorskog kotara, a time i cijele Županije, Društvo Goranin iz Zagreba, u praskozorje 230. rođendana Gorskog kotara, 6. studenoga 2008., u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog organiziralo je 1. Međunarodni festival svirača heligonki.

Od tada se festival održava svake godine, a posjetitelji mogu uživati u posebnom izričaju zvukova i umijeću sviranja, u nečemu što se činilo da je slovensko, austrijsko, alpsko, a bilo je tako posebno „hrvatsko - goransko“.

S obzirom na to da nema sličnog festivala koji bi nadmašio nacionalne okvire, a  i malo je poznato da se taj posebni instrument svira i u Švedskoj, Slovačkoj, Austriji, Italiji, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Švicarskoj, društvo Goranin smatra da bi ideja mogla zaživjeti i unutar Europske unije koja potiče regionalnu suradnju i kulturni turizam.

Heligonka je vrlo malo poznat instrument, posebnost Gorskog kotara. Naziva se još dijatonička harmonika ili frajtonerica i dio je goranskog kulturnog identiteta koji se stoljećima prenosi na nove naraštaje, kao dio tradicije, dio svakodnevice goranskog čovjeka. Pritiskom na jednu tipku, pri upuhivanju mijeha ona daje jedan ton, a pri ispuhivanju, pritiskom na tu istu tipku, daje drugi ton.

U Hrvatskoj se ne uči sviranje heligonke u glazbenim školama, nego se umijeće sviranja desetljećima prenosi s koljena na koljeno, s očeva na sinove, s djedova na unuke. Stoga je Društvo Goranin odlučilo otrgnuti zaboravu sviranje toga instrumenta i ove godine organizira 8. Međunarodni festival svirača heligonki!

Više o tom instrumentu i festivalu objasnio je Žarko Delač, a kako zvuči heligonka, pokazala je Ema Sušanj.