'Ri Move' - sportska škola grada Rijeke

Ri Move je sportska škola Grada Rijeke. U sklopu projekta provode se programi iz atletike, gimnastike i juda za sada u sedam osnovnih škola Grada Rijeke s namjerom širenja i na ostale škole.

U sklopu projekta provode se programi iz atletike, gimnastike i juda. Programi obuhvaćaju učenje bazičnih vještina koje utječu na tjelesni i psiho-socijalni razvoj djece te poticanje tjelesne aktivnosti i zdravog načina života, a namijenjeni su  učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Program se provodi u školama, u školskoj dvorani za vrijeme produženog boravka, a provode ga educirani treneri iz svake sportske grane i poznati riječki sportaši.

Program je besplatan za sve polaznike budući da ga financira Grad Rijeka, a provodi putem Zajednice sportskih udruga grada Rijeke 'Riječki sportski savez'.