Od Rima do Santiaga de Compostela

Svake godine na hodočašće Camino de Santiago u Španjolskoj, poznato još kao 'Put sv. Jakova' odlaze tisuće ljudi iz cijeloga svijeta. Kao hodočašće, Camino ima tisućljetnu tradiciju. U posljednje vrijeme sve češće čitamo o Hrvatima koji odlaze na Camino. Jure Ćurković na to je hodočašće krenuo iz Vatikana.

Čovjek je biće koje je stalno na putu. U današnjem svijetu ljudi putuju više nego ikad na sve strane i u svaki kutak ovoga svijeta. Osobita vrsta putovanja su hodočašća. To je vrijeme koje putnik, hodočasnik daruje sebi i pokušava biti izravniji u susretu sa sobom i razmatranjima upućenima Bogu.

Uz Jeruzalem i Rim, hodočašće sv. Jakovu treće je najpoznatije među kršćanima. Na njega se počelo odlaziti u 12. stoljeću, unatoč političkim i prosvjetiteljskim mijenama do danas se nije ugasilo. I Jure Ćurković krenuo je na ovo hodočašće, čak treći put, ali sada iz Vatikana. Svoje je iskustvo francuskog puta do Santiaga de Compostele, Jure opisao u knjizi 'Svjetionik duše', jer je na tom putu doživio osobne transformacije. To je bio poticaj i za ovo putovanje.

Raznolikost krajolika, susrete s osobama iz cijeloga svijeta, prenoćišta kao i napor tijekom hoda, sve je to snimio, a nedavno i prepričao u crkvi sv. Kvirina na zagrebačkom Pantovčaku. A vrijeme i svaki korak s kojim se suočio na hodočašću namijenio je unuku Jakovu.