Što znamo o psihi i mentalnom zdravlju?

Međunarodni transdisciplinarni simpozij 'Bioetika i aporije psihe' počinje danas, 23.  studenoga u Zagrebu i traje do subote. Prva dva dana simpozij se održava u Centru za integrativnu bioetiku, a u subotu na Filozofskom fakultetu. (Aporije su nerješive teškoće, ali organizatori drže da se ipak mogu riješiti.)

Organizatori posebno ističu izlaganje švicarskog stručnjaka Theodora Ittena u četvrtak u 19 sati te u subotu u 17 sati predstavu 'S druge strane ogledala' udruge Ludruga i otvorenje izložbe fotografija studenata psihologije 'Zoom na psihu'.

Glavni ciljevi simpozija su:
1. Destigmatizacija osoba sa psihičkim teškoćama.
2. Povezivanje što više perspektiva u rješavanju problema.
3. Konkretne akcije i rješenja u suradnji s ministarstvima obrazovanja i
    zdravstva.


U konačnici, želi se i promijeniti zakone, primjerice pitanje priznanja invalidnostima osobama sa psihičkim teškoćama. Organizatori se zalažu za deinstitucionalizaciju psihijatrije, dakle da što manje ljudi boravi u psihijatrijskim ustanovama, za timski i humaniji pristup liječenju te za edukaciju mladih već od osnovne škole o toj temi. Uzor su zemlje poput Finske i Nizozemske u kojima je potrošnja lijekova za psihičke poremećaje (psihofarmaka) smanjena za 80 %. Tamo se sve više koristi i terapija umjetnošću. Ciklus tribina Aporije psihe održava se već tri godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a zna biti prisutno i više od 300 ljudi.

Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, u suradnji s Hrvatskim bioetičkim društvom i udrugom 'Ludruga', organizatori su simpozija, a namjera im je da on postane redovito godišnje okupljanje znanstvenika i entuzijasta koji gaje interes za teme vezane uz psihu i mentalno zdravlje. U duhu integrativne bioetike, smisao je simpozija pluriperspektivno i interdisciplinarno povezati što više raznovrsnih korpusa znanja i iskustva - u rasponu od filozofije, sociologije, antropologije i psihologije, preko kognitivne znanosti, neuroznanosti i psihijatrijske medicinske prakse, do različitih kulturnih perspektiva - u svrhu rasvjetljavanja poteškoća i aporija psihe te dolaženja do konkretnih rješenja.

Na globalnoj i lokalnoj razini prisutna je zabrinjavajuća ekstremna stigmatizacija osoba sa psihičkim patnjama i mentalnim izazovima, kao i deficit interdisciplinarnog dijaloga o temi psihe u kontekstu psihijatrije i psihoterapije, što za posljedicu ima nedostatno artikuliranu definiranost fenomena psihe i poremećaja u konstelaciji, s jedne strane, odnosa uma i tijela, a s druge strane, konteksta povijesti i kulture. Neki od istaknutijih problema su tabuiziranje psihičkih patnika, ali i prakse institucionalne psihijatrije, prekomjerno propisivanje psihofarmaka i nedostatak rasprave o njihovim nuspojavama, manjak integracije perspektiva koje mogu pridonijeti psihičkom zdravlju, deficit javne rasprave o psihi i mentalnom zdravlju u vidu radionica, tribina i simpozija, ekonomska nepristupačnost psihoterapije, izostanak umjetničkih i drugih kulturnih perspektiva pri liječenju psihe te nedostatna edukacija i odgoj djece i mladih o navedenim problemima. Stoga je, osim prijedloga konkretnih rješenja, nakana simpozija nadvladati aktualnu situaciju deficita javnih rasprava o temi psihičkog i mentalnog zdravlja.

Simpozij se otvara danas i traje tri dana. Za koje promjene u tretmanu osoba sa psihičkim teškoćama se zalažu sudionici simpozija u emisiji Dobro jutro, Hrvatska govorili su Luka Janeš, predsjednik Organizacijskog odbora simpozija, Ksenija Kapelj, potpredsjednica udruge Ludruga i Philipp Tomaš, voditelj projekta Zoom na psihu.