Sveučilišni dan kvalitete

Sveučilište u Zagrebu u danas organizira Sveučilišni dan kvalitete. Cilj je ovoga skupa razmjena iskustava u procesima sustava osiguravanja kvalitete i poticanje svih dionika na zajednički dijalog o kulturi kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, ali i na nacionalnoj razini.

U okviru programa koji će se održati u auli Sveučilišta u Zagrebu sudionici skupa upoznat će se s aktualnostima u području osiguravanja kvalitete u sustavu visokoga obrazovanja, različitim nastojanjima i izazovima osiguravanja kvalitete iz perspektive pojedinih specifičnih znanstvenih područja, dobiti mogućnost za međusobnu razmjenu iskustava i dobrih praksi u ovom području te sudjelovati u konstruktivnoj raspravi u sklopu panela.

Sveučilišni dan kvalitete započet će uvodnim obraćanjima. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i prorektorice za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivane Čuković-Bagić, očekuje se da će sudionicima skupa obratiti ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek i ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

Nakon što rektor održi izlaganje pod nazivom Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu primjenom revidiranih ESG standarda, na skupu će uslijediti šest izlaganja profesora Sveučilišta u Zagrebu s ciljem predstavljanja specifičnosti u primjeni i prilagodbi sustavu kvalitete u pojedinim znanstvenim područjima. Doc. dr. sc. Ivana Marić s Ekonomskoga fakulteta, kao predstavnica društvenohumanističkoga područja, održat će izlaganje pod nazivom Izazovi i treća misija Sveučilišta – nastavnici kao nositelji promjena, dok će o osiguravanju kvalitete u reguliranim profesijama s aspekta biomedicinskoga područja govoriti prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić s Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta. O kvaliteti umjetničkoga obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu na skupu će govoriti doc. art. Davor Švaić s Akademije dramske umjetnosti, dok će izlaganje pod nazivom Izazovi poučavanja - što najbolji rade drugačije iz perspektive tehničkoga područja održati doc. dr. sc. Tea Žakula s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Prof. dr. sc. Renata Bažok s Agronomskoga fakulteta održat će izlaganje pod nazivom Ciljevi održivoga razvoja i etičke vrijednosti - kako ih razvijati i ugraditi u curriculum: primjer biotehničkih znanosti, a prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta održat će izlaganje pod nazivom Tri boje spektra prirodoslovne kvalitete - tri primjera dobre prakse u njegovanju kulture kvalitete u prirodoslovnom području Sveučilišta u Zagrebu.

Skup će se nastaviti predstavljanjem sustava za osiguravanje kvalitete hrvatskih sveučilišta te rada i ustroja njihovih centara i ureda u ovom području. Moderatori drugoga i trećega dijela programa Sveučilišnoga dana kvalitete bit će prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar i predsjednik Odbora za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Markučić. Sveučilišni dan kvalitete organizira se prvi puta s ciljem da ovaj skup postane redovito događanje na Sveučilištu u Zagrebu kojim se promiče sustav osiguravanja kvalitete kroz primjere dobre prakse i izvrsnosti. Očekuje se da će na prvom Sveučilišnom danu kvalitete sudjelovati svi relevantni dionici sustava visokoga obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu i u nacionalnom sustavu visokoga obrazovanja - dekani i prodekani fakulteta i akademija, predsjednici i članovi povjerenstava za upravljanje kvalitetom, predstavnici ureda i centara za osiguravanje kvalitete, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i AZVO-a te drugi sudionici.

Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kvalitete Sveučilišta u Zagrebu govorila je za emisiju Dobro jutro., Hrvatska o Sveučilišnom danu kvalitete: