Obnova kamenjarskih travnjaka kontroliranom ispašom

Sve manje ljudi u Dalmatinskoj zagori uzgaja stoku. Nekadašnji pašnjaci zarasli su u smriku. Ona istiskuje druge biljke, pa je sve manje ptica grabljivica. Zato je nacionalni park Krka odlučio pokrenuti pilot projekt obnove kamenjarskih travnjaka kontroliranom ispašom.
Zarasla je Zagora u smriku. Istisnula čak i kadulju i smilje. Spas donose ovce. Ovo je stado u službi znanosti. Ključ je stvaranja modela obnove kamenjarskih pašnjaka. 

Smrika nije ugrozila samo biljke. Izumiru i gospodari neba. Nestaje vizualna mogućnost orlova da pronađu plijen, bjeloglavih supova da pronađu uginulu životinju. Tako je ovaj suri orao pušten u divljinu u potrazi za hranom iscrpljen skončao na elisama vjetroelektrane. Stoga je za grabljivice u pripremi novi projekt. U blizini Roškog sagradit će se hranilište za ptice grabljivice.

Zvono je ovo na uzbunu. Ovih 300 ovaca neće biti dovoljno za spas vrsta koje prebivaju na području nacionalnog parka. A upravo je Krka posljednje utočište za mnoge od njih.