Prijavljivanjem sumnji na nuspojave do sigurnije primjene lijekova

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u suradnji s Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD) provela je kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova.

Iako su lijekovi koji su odobreni za stavljanje u promet sigurni za primjenu i odgovarajuće kakvoće, nuspojave se mogu pojaviti, čak i uz primjenu lijekova koji se izdaju bez recepta. Stoga HALMED poziva zdravstvene radnike i pacijente da prijavljuju svaku sumnju na nuspojavu lijeka i tako aktivno pridonesu praćenju i očuvanju sigurnosti primjene lijeka.

Pacijenti o svim sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva trebaju obavijestiti liječnika, ljekarnika ili drugog zdravstvenog radnika s kojim su došli u doticaj. Također, svaku sumnju na nuspojavu moguće je prijaviti izravno HALMED-u:
      - putem mobilne aplikacije
      - putem on-line aplikacije
      - slanjem ispunjenog obrasca putem e-pošte, pošte ili telefaksa.

Prijavljivanje nuspojava iznimno je važno jer se time prikupljaju podaci koji omogućuju bolje razumijevanje sigurnosnog profila lijeka te propisivanje i uzimanje lijekova na najučinkovitiji i najsigurniji mogući način. Praćenjem nuspojava hrvatskim pacijentima neprekidno se osiguravaju kvalitetni i sigurni lijekovi te se izravno pridonosi zaštiti javnoga zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinog pacijenta koji lijek primjenjuje.

Europski tjedan svjesnosti o važnosti prijava sumnji na nuspojave uspostavljen je u sklopu EU projekta Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE) Joint Action. U provođenju kampanje sudjeluje i Uppsala Monitoring Centre, suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije koji vodi Svjetsku bazu nuspojava.

Darko Krnić, dr. med., voditelj odsjeka za farmakovigilanciju, koordinator Nacionalnog centra i farmakoepidemiologije HALMED-a o važnosti prijavljivanja nuspojava govorio je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.