Izložba 'Moja prva početnica'

U Hrvatskom školskom muzeju otvorena je zanimljiva izložba - Moja prva početnica. U suradnji s Dokumentacijskim esperantskim centrom svi zainteresirani, posebice učenici, mogu vidjeti i listati 120 početnica na 70 jezika iz 42 zemlje.

Učenici su početnice listali sa zanimanjem, više su gledali slike jer s čitanjem su imali malih problema. Zbog 70 jezičnih barijera. Naime, na toliko su jezika mogli vidjeti svakom učeniku najvažniju knjigu na svijetu - početnicu: