Otvoren Virtualni muzej iseljeništva

U Pomorskome muzeju u Splitu "otvoren" je Virtualni muzej iseljeništva Dalmacije. Njegovo pokretanje na internetu bila je želja iseljenika iz Južne Amerike, koji na taj način žele bolje upoznati domovinu svojih predaka. Na svečanome otvaranju predstavljen je i film o bračkome iseljeniku - graditelju svjetionika na kraju svijeta.

Kustosi tog muzeja ćemo biti svi mi - mi koji dodajemo u taj muzej materijale, a i iseljenici. Oni već i sada na društvenim mrežama razmjenjuju fotografija svojih djedova! Oni svi žele zauvijek biti u zemlji svojih djedova, odakle su njihovi korijeni, poručila je na otvorenju Branka Bezić Filipović iz Hrvatske matice iseljenika u Splitu.

Krajem 19. stoljeća bolji život daleko od domovine pronašao je i Bračanin Ivan - Huan Ursić Ostoić. O njemu je Branka Bezić Filipović napravila film. Imala je, kaže, i viška materijala, jer Ursić je zadužio Čile, gradeći svjetionike na crnim stijenama Pacifika, u zoni brodoloma.

Do Prvog svjetskog rata iz Hrvatske se iselilo 14 posto stanovništva, najviše Dalmatinaca.

Možemo reći da je 50 posto brojke ukupne Hrvatske, da je stanovništvo obale i tog priobalja bilo najbrojnije u iseljavanju, da je prednjačila Sjeverna i Južna Amerika, jedan manji dio populacije je išao u Južnu Afriku, kazao je povjesničar Ljubomir Radić.

U Pomorskome muzeju u Splitu s razlogom je nedavno osnovan Odjel za iseljeništvo Dalmacije; neraskidiva je veza iseljenika, mora i brodova. Možemo saznati koji su to brodovi bili, kojim brodovima su putovali, što su doživjeli na tim morima, a valja istaknuti da je većina tih iseljenika bili brodograditelji i ribari.

Odsad se u njihove tople ljudske priče može zaviriti u virtualnom muzeju, no želja je svih uključenih u projekt jednom, kad se pronađe dovoljno novca, otvoriti stvarni muzej iseljeništva, po uzoru na onaj u New Yorku!