Indija zabranila emitiranje tv-reklama za prezervative u dnevnom programu

Indijske su vlasti zabranile emitiranje promidžbenih poruka za prezervative u dnevnom dijelu tv-programa, pozivajući se na pravila o prikazivanju "vulgarnih sadržaja" i na pravila o zaštiti djece.

Ministarstvo informiranja, televizijske difuzije i radiodifuzije na adresu 900 indijskih tv-kanala uputilo je odredbu po kojoj se između 6 sati ujutro i 22.00 sata ne smiju emitirati promidžbene poruke za prezervative pod prijetnjom oštrih sankcija.

Zasad se svim tv-mrežama savjetuje da reklamne sadržaje u kojima se prikazuju i spominju prezervativi, a namijenjeni su odraslim osobama, ne emitiraju u vremenu od 6.00 do 22.00 sata, jer predstavljaju neprikladan sadržaj za djecu, stoji u upozorenju.

Javni i privatni tv-programi u Indiji prate se u 183 milijuna domaćinstava. Spolni odnosi su još uvijek tabu tema u konzervativnoj i vrlo tradicionalnoj Indiji, a polemike zbog emitiranja reklama o prezervativima nisu novost.