Uskoro se otvara centar kompetencija u Varaždinskoj županiji

Prema najavama, strukovno obrazovanje čekaju velike promjene. Zastarjele programe reforma bi trebala učiniti atraktivnijima - barem u školskim klupama. Prema podacima, strukovna zanimanja u Hrvatskoj pohađa više od sedamdeset posto učenika.

Slična situacija je i u Varaždinu. Naravno, za neka je interes sve manji ili ga uopće nema. Nesrazmjer interesa za strukovna zanimanja i njihove potražnje na tržištu trebala bi riješiti reforma, kao i regionalni centri kompetencija.

U Varaždinskoj će se županiji, bude li sve išlo prema planu, formirati Centar kompetencije u Vinici: