Dubrovačka Točka iščeznuća Ahmeta Ertuga

Uz fotografije interijera poznatih europskih palača predstavljene su i one na kojima je Dubrovnik, a koje je turski fotograf Ahmet Ertug posebno snimio za ovu izložbu u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik (UGD).

Pristup motivu Ahmeta Ertuga je strukturalistički, ono što odmah upada u oči su fotografije na kojima nema čovjeka, što im daje notu bezvremenosti. Odmah nakon završetka Arhitektonskog fakulteta u Londonu ovaj se arhitekt okrenuo fotografiranju svjetske arhitektonske baštine - najprije u Iranu, pa u Turskoj, a zatim diljem Europe. Jedan je od najcjenjenijih fotografa arhitekture u svijetu.

Moj je glavni cilj promicati arhitektonsku baštinu Europe bez definicije bilo kakvih granica. Fotografirao sam ovu seriju nazvanu Točka iščeznuća tijekom posljednje tri godine i posebno sam se fokusirao na renesansnu arhitekturu,  kaže autor izložbe Ahmet Ertug, a ravnatelj UGD-a Marin Ivanović pojašnjava: Naglašavanje estetskih komponenti prizora sustavno je provedeno fotografskim kompozicijama formiranima pretežno volumenskim linijama snimane arhitekture. Kada je došao u Dubrovnik na poziv naše galerije, oduševio se gradom i snimio čitav niz slika od kojih je 5 izabrano za ovu izložbu. Odlučio je i raditi foto-monografiju Dubrovnika, kakvih je napravio do sada tridesetak za najvažnije svjetske palače, spomenike kulture i gradove.

Uz niz slavnih povijesnih knjižnica koje je predstavio na izložbi - tu su i knjižnice franjevačkog i dominikanskog samostana u Dubrovniku, zatim je fotografirao atrij palače Sponza, eksterijer crkve sv. Vlaha, crkvu Male braće. Te fotografije predstavljene su na izložbi zajedno s onima na kojima su veličanstvene talijanske palače, kazališta i druge impresivne građevine.