'Školski obrok za sve' u Čakovcu

Zahvaljujući projektu 'Školski obrok za sve' i ove školske godine svi čakovečki osnovnoškolci imaju osiguranu školsku užinu.

U čakovečkoj Prvoj osnovnoj školi 580 učenika hrani se u školskoj kuhinji. Za njih 110. užinu plaća Grad Čakovec preko projekta 'Školski obrok za sve'

Ovaj se projekt u Čakovcu provodi treću godinu, a u potpunosti ga, s oko 476 tisuća kuna, financira europski Fond za najpotrebitije. Obuhvaća 4 gradske osnovne škole i 466. djece.

Usto što su školski obroci osigurani za svu djecu, na ovakav se način potiče aktivno i zdravo odrastanje te se smanjuju diskriminacija i socijalna isključenost onih najosjetljivijih.