'Ulične svjetiljke' - prvi hrvatski časopis o beskućnicima

'Ulične svjetiljke' prvi su hrvatski časopis o beskućnicima.  Pokrenut je u Rijeci 2008. Na godinu izlazi pet brojeva tiskanih u prosječno 17 tisuća komada. Riječ je o projektu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Gotovo deset godina, časopis 'Ulične svjetiljke' osvjetljava put siromašnima i onima najugroženijima u našem društvu, beskućnicima i korisnicima socijalne pomoći. Naklada mu doseže i do 20 tisuća primjeraka. Taj, u Hrvatskoj jedinstveni časopis simbioza je izdavača - Franjevačkog svjetovnog reda, građana i uličnih prodavača. Svi oni jamstvo su njegova opstanka.

Svaki broj donosi priče koje pišu sami beskućnici, oni koji ga i prodaju na ulicama. Uz to što su omogućile zaradu potrebitima, 'Ulične svjetiljke' senzibiliziraju javnost za teme siromaštva i socijalne isključivosti.

Rijeka je grad u kojemu je časopis postao najprepoznatljiviji i u gdje se proda oko devet tisuća primjeraka svakoga broja. U prodaju božićnog broja na sat vremena riječki i krčki osnovnoškolci i drugi građani. Za projekte koji osvjetljavaju staze potrebitih sluha imaju i službene vlasti na svim razinama društva.