Bez paških pastira nema niti čuvenoga paškog sira

Svake se godine proizvede sve manje paškog sira. Zašto? Nema mladih koji bi se bavili ovčarstvom, niti država za to daje poticaje. Naša ekipa posjetila je ovčare. Otkrili su što ih drži u tome poslu.
Na Pagu je tridesetak tisuća ovaca, no mladih pastira sve je manje. Šestdesetogodišnji Ante Oštarić iz Kolana taj je posao naslijedio od pradjeda. Briga za pedesetak ovaca i plasiranje mlijeka u obližnju siranu čine ga sretnim.

Njegova kolegica Biserka Oštarić od djetinjstva živi s ovcama - brat joj ima stotinjak, a ona upola manje. Sve radi sama. Ovca, kažu pastiri, većinom ojanji jedno mlado. Na dan daje do litru mlijeka - za koje sirana Gligor u Kolanu izdvaja 13 kuna.

Za pašku ovcu opasna je otrovna makija sobina te sve više čagljeva. A hraniti je treba i po kiši, snijegu i buri. Njihove zdrave ovce daju i zdravo mlijeko, koje ide u privatnu siranu - a ona već desetljećima dobiva zlato za svoje sireve.