Dobra godina naših filmaša

Desk Kreativne Europe Ured MEDIA Hrvatske objavio je da su hrvatski korisnici i ove godine bili uspješni - osigurali su europska sredstva u iznosu od 638.667 eura.

Sredstva su osigurali u okviru poziva za predlaganje programa koji se referiraju na razvoj pojedinačnih projekata, razvoj skupnih projekata, festivale, kontinuirano usavršavanje, promidžbu europskih djela putem interneta, mrežu kina Europa Cinemas te automatsku i selektivnu distribuciju.

Najuspješniji su bili u stjecanju potpore namijenjene razvoju pojedinačnih projekata (Kristalni otmičari, Mladi Tesla i kradljivci ideja, Posljednja reprezentacija), kojima je dodijeljen ukupan iznos 135 tisuća eura. U okviru mreže Europa Cinemas potpora je dodijeljena za 12 hrvatskih kina, s ukupno osiguranim iznosom od 100.353 eura, za razvoj skupnih projekata (Interfilm iz Zagreba) s 94.544 eura, automatska distribucija (ponovno ulaganje) s 90.770 eura, selektivna distribucija s sa 77.700 eura.

Dva hrvatska filmska festivala, Animafest Zagreb i Zagreb Film Festival, osigurala su iznos od 76.000 eura. U kontekstu poziva za promidžbu europskih djela putem interneta i kontinuirano usavršavanje hrvatskim je partnerima dodijeljeno 40.300 eura, a ZagrebDox Pro je za program kontinuiranoga usavršavanja dobio 24.000 eura.