Inovativna akademija

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije već tri godine promiče poduzetničko i kreativno razmišljanje te provodi projekte povezane s inovacijama, edukacijama i inovativnim razmišljanjima u Hrvatskoj i Europi.

Jedan od projekata je Innovation Academy, u prijevodu inovativna akademija. Njime se različitim radionicama želi nadopuniti obrazovanje mladih i ambicioznih srednjoškolaca.

Uči se i o važnosti emocionalne inteligencije, efiksnom upravljanju vremenom, kritičkom razmišljanju, obradi fotografija, oglašavanju na društevnim mrežama. Vještine i znanja koja su sve traženija na tržištu rada.

Programi su oblikovani u suradnji sa stručnjacima. Cilj je dodatno obrazovati talentirane i ambiciozne srednjoškolce i na taj ih način pripremiti za izazove s kojima će se kod budućih poslodavaca susretati.