Pripazite na koncentraciju akrilamida u hrani!

Na granici je nedavno zaustavljena pošiljka krekera i keksa iz Srbije te Bosne i Hercegovine zbog sumnje u kvalitetu. Sanitarna inspekcija obavila je dodatne analize i u keksima utvrdila povišenu koncentraciju akrilamida. Naime, Europska agencija za sigurnost hrane smatra da taj kemijski spoj u hrani povećava rizik od raka.

Stručnajci - poručuju - ugljikohidrati, puni škroba - prženi na ulju, pri temperaturi većoj od 120 stupnjeva oslobađaju kemijski spoj akrilamid. 

Akrilamid je prirodno prisutan u hrani koja je škrobastog porijekla naprimjer kruh ili krumpir ili kasnije u proizvodima u keksima ili slično koji baš zbog te visoke temperature se aktivira i tako se zadržava u hrani, objašnjava dr. sc. Lea Pollak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Zbog termičke obrade akrilamid možemo naći i u keksima, čipsu, čak i kavi, suhom voću i orašastim plodovima.

Procjenu rizika unosa akrilamida u zemljama EU-a Europska agencija za sigurnost hrane prati još od 2007. Akrilamid se povezuje s bolestima koje uzrokuju nastanak karcinoma.

Ali isto tako ima i genotoksični učinak kod pojedinaca obzirom na tu vrstu toksičnog učinka njegovo i pračenje je ustvari obavezno, kaže Andrea Gross-Bošković iz Hrvatske agencije za hranu.

A obvezna je i kontrola hrane koju uvozimo. Nedavno je pošiljka krekera i keksa iz Srbije i Bosne i Hercegovine zaustavljena na granici zbog sumnje u kvalitetu. Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva obavila je dodatne analize i u keksima utvrdila povišenu koncentraciju akrilamida. Riječ je o 30 do čak 150% većoj razini od one koju preporučuje Europska komisija.

Proizvodi su vraćeni su u zemlju podrijetla i nisu distribuirani na području Hrvatske, kažu iz Ministarstva zdravstva i napominju kako se takvi proizvodi redovitom procedurom vraćaju pošiljatelju ili uništavaju te se ni u kojem slučaju ne distribuiraju na području Republike Hrvatske.

Količina akrilamida koja može naštetiti određuje se prema tjelesnoj masi, pa su djeca najviše izložena opasnosti. Ove godine na snagu je stupila nova uredba Europske komisije o praćenju akrilamida u proizvodima.

Uredbom su ustvari razine toga spoja nešto i snižene što znači da proizvođači hrane, koji prozvode hranu termički obrađenu gdje može doći do nastajanja ovih spojeva ustvari su uspjeli postići da se razina akrilamida u hrani smanjuje, objašnjava Andrea Gross-Bošković iz Hrvatske agencije za hranu.   
No, koliko zaista akrilamid šteti zdravlju - još nije poznato. Iako je dokazano da životinjama šteti više nego ljudima, istraživanja još nisu dovršena.

Do tada ne treba nijednu namirnicu izbjegavati, a prehrana, savjetuju stručnjaci, treba biti raznovrsna - ipak, poručuju, trebamo biti svjesni akrilamida u pojedinim proizvodima - to je ujedno i razlog zašto je njegovo praćenje pojačano.