Koliko nam je važno dobro mentalno zdravlje?

Udruga KUMULUS iz Zagreba provodi dva vrijedna socijalna programa u osnovnim školama i učeničkim domovima u Zagrebu – Zdravlje na drugačiji način i Rubikova kocka.

Udruga KUMULUS udružuje razne profesionalce, bavi se razvojem kompetencija, učenja, medijacijom, edukacijom, stručnim usavršavanjem i savjetovanjem. Osnovana je 2015. godine kao središte i okupljalište stručnjaka različitih profila zanimanja iz područja odgoja i obrazovanja, edukacijske rehabilitacije i zdravstva. Interdisciplinarni smo i multidisciplinarni tim teoretičara i praktičara s dugogodišnjim iskustvom te razvijenim osobnim, profesionalnim, socijalnim, organizacijskim i razvojnim kompetencijama.

Članovi Udruge su visokoobrazovani stručnjaci koji su uz pedagoško-psihološko, didaktičko-metodičko, edukacijsko-rehabilitacijsko, javnozdravstveno i specijalističko obrazovanje nositelji licenci za obavljanje supervizijskog rada, medijacije i rad na promicanju i zaštiti mentalnog zdravlja u zajednici. Stručna osposobljenost članova Udruge čini je visoko kompetentnom za djelovanje i organiziranje aktivnosti za razvoj životnih vještina i kompetencija pojedinaca i skupina te provedbu edukativnog, kreativnog, preventivnog, psihosocijalnog, savjetodavnog i socijalnog rada s djecom, mladima i odraslima.

Razlozi za provedbu projekta Zdravlje na drugačiji način  temeljeni su na rezultatima istraživanja koji potvrđuju da dobro mentalno zdravlje predstavlja osobne resurse za svakodnevni život, utječe na to kako se osjećamo, razmišljamo, razumijemo svijet oko sebe te kakve odnose gradimo s drugima. Ciljevi i ishodi radionica u cijelosti su prilagođeni razvojnim karakteristikama učenika dobi od 11-12 godina te njihovim potrebama. Kratkoročni cilj je porast broja djece i mladih koji će očuvati dobro mentalno zdravlje, a dugoročni cilj je očuvanje dobrog mentalnog zdravlja obitelji kao temelja duševnog zdravlja zajednice.

Više o udruzi i projektima u Dobrom jutru govorile su mr. sc. Majda Fajdetić, predsjednica udruge KUMULUS, Ana Imrović, prof. pedagogije i Božena Fotak, prvostupnica sestrinstva .