Kako izgledaju školski jelovnici

Prehrana je jedan od temelja čovjekova zdravlja. To posebno dolazi do izražaja kada govorimo o djeci. Među ostalim i zbog toga što prehrambene navike koje usvojimo kao djeca, često ostaju kroz cijeli život.

Jedno od najboljih mjesta za stvaranje zdravih prehrambenih navika svakako su restorani u školama.

Stoga je ekipa emisije Zdrav život odlučila ispitati kako izgledaju školski jelovnici, kakva je prehrana na njima zastupljena te zamolila nutricionisticu, mr.sc. Irenu Švenda da prokomentira školski jelovnik i da korisne smjernice.