Jesu li goranske šume ugrožene?

Godine 2014. nezapamćen ledolom, dvije godine kasnije opasni nametnik smrekov potkornjak, a prošle godine orkansko jugo - sve je to prorijedilo Goranske šume. Šumari tvrde - prosinačka nepogoda bila bi manja da je bilo više snijega, a ne obilne kiša i namočeno tlo.

Tri nepogode ugrozile su sve tri vrste Goranskih šuma - bukvu pa smreku te je pod orkanskim jugom pokleknula i jela. Šumari još utvrđuju razinu oštećenja i u fazama otvaraju prometnice. Procjene nam se penju do 500 tisuća kubika već sada. Vjerojatno će se brojka penjati i do više od 700 tisuća kubika,  govori Ivana Pečnik Kastner iz Hrvatskih šuma UŠP Delnice. Najkvalitetnija stabla sada su na tlu no iskoristit će se 90 % biomase. Najgore je područje Vrbovskog, predio Grič, gdje je 90 % tih stabala na tlu,  ističe Željko Kauzlarić, Hrvatske šume UŠP Delnice. Sad je nužna brzina – kako čim prije raščistiti tlo. Šumarija Delnice traži ispomoć kolega jer proljeće je blizu, a populacija se dva smrekova i čak četiri jelova potkornjaka mora i dalje pratiti. Još je jedan štetnik koji će se tu pojaviti - crnogorični drvaš - radit će štetu u drvu, u trupcu. Na sve se to mora paziti,  dodaje Kauzlarić.

Nakon sanacije, neke će se šume pomladiti same, dok će ostalima pomoći šumari novim sadnicama. Goranima je najteže – svjesni su snage prirode, ne i snažne pomoći za njihov kraj. A bogatstvo je naše, kažu i stječu dojam da se o Gorskom kotaru loše vodi briga.