Nesigurnost Karakasa zamijenili mirom u Zagrebu

Trend je iseljavanja naših ljudi u mnoge zemlje Europske unije. Pronašli smo jednu obitelj koja se prije pet godina iz Caracasa doselila u našu zemlju, u Zagreb i, kažu, uživaju u obilascima grada, našoj hrani i sigurnosti koju imaju za razliku od nemira koja su već godinama prisutni u dalekoj Venezueli.

U Venezueli se već dugi niz godina teško živi. Nesigurnost Karakasa obitelj Kuzatko Sanchez mogla je zamijeniti životom u bilo kojoj drugoj državi. Odabrali su Hrvatsku.

Pogledajte njihovu priču: