Maestro Pogačnik večeras u Zagrebu

Danas u 19.30 poznati umjetnik Miha Pogačnik održat će u samostanu Sv. Augustina Kažotića u Zagrebu, Ivanićgradska 71, predavanje i koncert.

Maestro Miha Pogačnik je violinist, vizionar, inovator u polju poslovnog rukovodstva, socijalni poduzetnik te kulturni ambasador Republike Slovenije. Taj svjetski priznati umjetnik već dugi niz desetljeća, glazbom pokušava realizirati pozitivne društvene promjene na globalnom planu, dotičući se gorućih problema sadašnjice, tražeći odgovore u vječnom stvaralačkom geniju Europe. Još od osamdesetih godina prošloga stoljeća, kada je kroz osnivanje Instituta IDRIART (Institute for Development of Intercultural Relations through the Arts) poticao organiziranje međunarodnih festivala i inicijativa koje su za cilj imale otvaranje umjetničke i slobodarske komunikacije prema tadašnjem istočnom bloku, preko kasnijeg angažmana u poslovnom svijetu i kreacije jedinstvene metode aplikacije klasika europske glazbe poput Bacha i Mozarta u proces reorganiziranja kompanija diljem svijeta pa sve do njegova recentnog angažmana u nastojanju da se redefinira Europa te da se u nezavidnom političkom i ekonomskom trenutku u kojemu se nalazi, pomogne pronalaskom njenog pravog, kako ga Miha Pogačnik naziva, višeglasnog identiteta.

Prema maestru Pogačniku, prava Europa nalazi se u svevremenskim aktima umjetničke genijalnosti, koji zajedno predstavljaju njen suštinski smisao. Tu i takvu Europu valja pronaći te ju pokrenuti kako bi stari kontinent realizirao svoje posebno poslanje kojega ima. U tom smislu, Miha Pogačnik od 2017. organizira i vodi projekt 'Europa – nedovršeno remek djelo' koji u ovom europskom prijelomnom vremenu pokušava pomoći u toj potrebnoj i dubinskoj preobrazbi.

Ovom prigodom maestro Pogačnik će u multimedijalnom centru glazbeno i vizualno predstaviti svoju metodu te potom u prostoru same crkve odsvirati jedan Bachov ciklus, 3 sonate i 3 partite za violinu solo (BWV 1001-1006), na violini 'Parzival' Guarneri , Cremona 1710.

Maestro Pogačnik će ovim nastupom na svojevrstan način obilježiti i 45. obljetnicu njegovog prvog izvođenja Bacha u Zagrebu, u crkvi Sv. Marka, 1973.