'Ambasadori naukovanja' u Koprivnici

Za jačanje obrtništa nužno je povezati tržište sa školama, ali i učenike zainteresirati za obrtnička zanimanja. Hrvatska obrtnička komora provodi projekt Europske unije kojemu je cilj promicati naukovanje. Tzv. ambasadori naukovanja u Koprivnici već rade s učenicima.

Lucija Tetec je učenica drugog razreda škole za konobare. Četiri dana u mjesecu, u sklopu školovanja, odlazi na praksu u restoran. U restoranu u kojem obavlja praksu, razvijanje znanja u struci za naučnike provodi se više od dvadeset godina. Stoga nije čudno što je vlasnica odabrana za ambasadoricu naukovanja. Smatra da naučnicima treba više praktičnog rada.

Tržište rada ne udovoljava potrebama u realnom sektoru. Stoga su potrebni temeljna analiza deficitarnih zanimanja i poticaj mladima da se školuju za strukovna zanimanja, ali i zaposle u Hrvatskoj. U Koprivničko-križevačkoj županiji poduzeli su prve korake. Mi smo u Župniji u suradnji sa obrtničkom komorom i Zavodom za zapošljavanje inicirali tri sastanka u Đurđevcu, Križevcima i Koprivnici na temu povezivanja gospodarstva i strukovnih škola radi boljeg planiranja upisa u strukovna zanimanja: Također radimo i na promociji i popularizaciji strukovnih zanimanja u svrhu što boljeg i kvalitetnijeg upisa, rekao je zamjenik župana Ratimir Ljubić

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Koprivničko-križevačkoj županiji više je od tri tisuće nezaposlenih. Posao najteže pronalaze osobe s ekonomskom školom, a nedostaje mesara, limara, vodoinstalatera, tesara i zidara.