Može li uzgoj hrane promijeniti ekološki otisak potrošača?

Može li uzgoj hrane promijeniti ekološki otisak potrošača? Može li se hrana uzgajati i u gradu? Kako pospješiti bioraznolikost u urbanim sredinama i učiniti prirodu sastavnim dijelom urbanog identiteta? Mogu li gospodarenje biološkim otpadom i pravilna briga o tlu postaviti temelje zdrave kulture i ekonomije? Kako vratiti život u degradirana tla, a samim time i u hranu koju jedemo?

Na ta ali i brojna druga pitanja odgovor je pokušao pronaći kolega Šime Kovačević: