Građanski odgoj iz Rijeke se širi na ostatak Hrvatske

Grad Rijeka je prošle školske godine u pete razrede šest osnovnih škola eksperimentalno uveo program Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO), a ove je školske godine projekt proširen i na ostale zainteresirane škole.

Građanski odgoj se iz Rijeke pomalo širi na ostatak Hrvatske. Riječki program već je preuzeo Grad Sisak, a zainteresirani su Grad Čakovec i Istarska županija. Od iduće školske godine ga kao izvannastavnu aktivnost uvodi Primorsko-goranska županija u sve škole kojima je osnivač, a riječ je o čak 32 škole.

Grad će Županiji, bez naknade, ustupiti priručnik za pete i šeste razrede osnovne škole, pripadajuće mape, smjernice za učitelje te - kada izađu iz tiska - i priručnike za učenike sedmih i osmih razreda.

Također, u tijeku je i izrada novog priručnika za učenike sedmih i osmih razreda, kako bi se osigurao kontinuitet do kraja osnovne škole. Priručnik za pete i šeste razrede nosi naslov 'Učenik građanin'.