Čega se boje djeca, a čega političari?

Strah je jedan od temeljnih ljudskih osjećaja, ima obrambeni karakter i evolucijski je važan. Javlja se u situacijama suočavanja s vanjskim ili unutarnjim objektom. U stanjima straha osoba se nastoji svjesno i nesvjesno obraniti od prijetećeg objekta, pa mobilizira sve obrambene snage.

U djece redovito nalazimo razvojne strahove koji su normalna pojava za određenu dob, javljaju se, mijenjaju i spontano nestaju kada dijete preraste određenu razvojnu fazu. Uz svaku razvojnu fazu vezani su specifični strahovi, koji imaju određenu funkciju za tu dob.

Ekipa emisije Kod nas doma otišla je u dječji vrtić Panda pitati djecu - boje li se oni ičega: