11 istarskih objekata ima oznaku Ecodomus

Jedanaest kuća za odmor i apartmana u Istri od sada nosi i oznaku Ecodomus. Taj ekocertifikat dodjeljuje Istarska županija, koja na ovakav način na tržištu želi istaknuti objekte koji su usmjereni na zaštitu okoliša.

Dodijeljeni su prvi cetrifikati, a za njihovo je dobivanje bilo potrebno udovoljiti čak 50 kriterija. Kuća za odmor "Ograde" građena je od prirodnih materijala - ima kante za selekcionirano prikupljanje otpada, štedne žarulje i uređaje energetske klase A, biolške detredžente te ugrađene reduktore mlaza vode na slavinama i tuševima.

U sustav za čišćenje bazena uloženo je 20.000 kuna. Sve je ekološki, bez ikakvih kemikalija. Oznaku Ecodomus dobilo je prvih jedanaest smještajnih objekata u Istri. Ovakvi su objekti sve traženiji među turistima. Prema procjenama to tržište raste između 10 i 20% godišnje.

Istarska županija ekooznaku dodjeljuje trajno. No svake se godine ona mora opravdati. Naime kontrolirat će se poštuju li smještajni objekti načela zaštite prirode.