Čitam, dan, sretan sam - svoju knjigu daruj i tuđa srca obraduj!

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek četvrtu se godinu za redom uključuje u akciju "Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđa srca obraduj!", u okviru nacionalne kampanje poticanja čitanja "Čitaj mi".
Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek poziva na sudjelovanje u razmjeni i darivanju knjiga.

Prikupljat će se i razmjenjivati slikovnice i knjige koje su djeca prerasla ili im više nisu potrebne, stoga se svi zainteresirani pozivaju da ih donesu danas na Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek ili na područne odjele Knjižnice, u kojima će se nalaziti kutije/police s natpisom "Čitam, dam, sretan sam!".

Prikupljene knjige nakon završetka akcije bit će proslijeđene potrebitima – dječjim odjelima bolnica, a u svrhu humanizacije hospitalizacije djece, domovima za djecu, domovima zdravlja, dječjim vrtićima, osnovnim školama i drugima.