Zaštita potrošača u Sloveniji: kako se provodi i koliko je djelotvorna?

Kao i u Hrvatskoj, u Sloveniji postoji Savez potrošača (Zveza potrošnikov Slovenije). Ta nezavisna, neprofitna, međunarodno priznata nevladina organizacija, osnovana je 1990. Glavno joj je poslanstvo ostvarivanje prava i zaštita interesa potrošača.

Njezini čelnici u suradnji s nezavisnim stručnjacima i akreditiranim laboratorijima provjeravaju kvalitetu proizvoda i usluga. Članovima daju savjete kod značajnih potrošačkih pitanja i pružaju im i stručnu pravnu pomoć.

Predsjednica Saveza, Breda Kutin, ističe jedan od najvećih međunarodnih problema, čije rješavanje svesrdno potiču: distribuciju proizvoda istog imena, ali dokazano niže kvalitete, u novim članicama EU i ostalim za proizvođače manje vrijednim zemljama.

Među najboljim rezultatima su im dobro provedene akcije za zajedničku zamjenu distributera električne energije: tako je tijekom 2017. svaki potrošač koji se u njih uključio zamjenom distributera električne energije i plina mogao uštedjeti više od 200 eura.

Jedna je to od reportaža iz najnovije emisije najstarije srednjoeuropske TV koprodukcije. A ostale pojedinačne reportaže koje ste propustili, od početka ove godine možete pogledati na mrežnim stranicama magazina 'Alpe Dunav Jadran'.