Podnose li žene bol bolje od muškaraca?

Iskustvo boli je subjektivan osjećaj i nije lako mjerljiv. Danas se bol liječi, budući da se više ne smatra samo simptomom. Je li istinita tvrdnja kako žene podnose bol bolje od muškaraca i na koji se način liječi, pokušala je saznati ekipa emisije Zdrav život.

Bol je jedan od osnovnih osjećaja svakog čovjeka. Neki su ljudi na bol osjetljiviji od drugih, a tolerancija na nju ovisi o mnogim čimbenicima kao što su stavovi, uvjerenja, osobnost, dob, spol...

Danas se bol više ne smatra samo simptomom, već se bol kao takva liječi. Razlog je što neliječena bol može dovesti do komplikacija i razvoja drugih stanja.

Bol može biti trenutna koja je primjerice posljedica neke ozljede, a akutna je ako traje do 3 mjeseca. Kronična bol traje dulje od 3 mjeseca. Liječenje boli ovisno je u velikoj mjeri o mehanizmu nastanka.

Ne postoji nijedan dijagnostički instrument, nijedan nalaz koji može procijeniti intenzitet boli. Pacijente koji se žali na bol liječnici će pitati da na skali od 1 do 10 procijene kolika je jačina boli koju osjećaju. Uvriježeno je mišljenje kako ju žene podnose bolje od muškaraca. Međutim, žene samo intenzivnije doživljavaju bol.

Navodno su žene osjetljivije na bol, generalno govoreći, a žene su i osjetljivije na različite psihološke reakcije, stresne reakcije, i anksioznost i depresivnost su češće zapravo kod žena, smatra doktorica Branka Aukst Margetić, spec. psihijatrije.

U liječenju boli, posebno one kronične, važna je psihološka pomoć. Kroničnu bol često prati osjećaj gubitka kontrole nad boli, osjećaj katastrofiziranja tako da dolazi do situacije u kojoj pacijenti posežu za lijekovima prečesto i u prevelikim količinama.

Ljudi u 21. stoljeću ne žele trpiti bol, što je svakako pozitivna mjera jer bol treba liječiti. Ako je uzrok boli očit poput udarca, loma ili druge ozljede, posve je opravdano samoinicijativno popiti lijek protiv bolova. Ako bol traje duže i ako uzrok nije jasno prepoznatljiv, svakako treba potražiti pomoć liječnika.