Pripreme za Simulirani parlament

Splitski studenti nastavljaju promicati demokrativnost. Poznato je da ELSA Split već duži niz godina organizira zanimljive rasprave Simuliranog parlamenta, koje traju nekoliko sati, a ta dobra tradicija nastavit će se i ove godine.

Iz spektra aktualnih događanja na društvenoj i političkoj sceni, studenti splitskog Sveučilišta, odabrati će Zakon na temelju kojega se može pokrenuti konstruktivna i produktivna rasprava.

Zastupnici Simuliranog parlamenta prije same sjednice pripremat će amandmane s kojima će pokušati uvjeriti svoje političke suparnike, da je baš ta promjena, tih nekoliko amandmana ključna za izmjenu Zakona.

Pripreme za sjednicu Simuliranog parlamenta održavat će se do 15. ožujka kroz 2 ili 3 sastanka.

Sudionici na Simuliranom parlamentu odabiru političku stranu kojoj pripadaju na sjednici Simuliranog parlamenta (desnica, centar, ljevica) bez obzira na vlastite stranačke i političke preferencije.

O tome i ostalim aktualnim studentskim temama u Splitu govorili su Ante Škrobica, predsjednik Else Split, Barbara Topić, dopredsjednica Else Split i Anja Kolimbatović, dopredsjednica Else Split.