Zagrizi tradiciju, pronađi deliciju!

Muzej grada Koprivnice u suradnji s Muzejom prehrane Podravka organizira umjetnički natječaj s temom života i prehrane na selu za sve učenike u dobi od 14 do 18 godina.

Organizatori pozivaju učenike da u bilo kojem mediju, tradicionalnom ili suvremenom, interpretiraju tradicijski život na selu i kulturu prehrane koja ga prati. Rad se može temeljiti na stvarnim doživljajima (sjećanjima ili prizorima iz života vaših predaka, temeljenih na razgovoru s njima) ili na zamišljenim slikama života na selu,  poručuju organizatori natječaja.
Povod za raspisivanje natječaja je obilježavanje 50 godina djelovanja Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama, a otvoren je  za sve škole na području Hrvatske.

Po završetku natječaja stručni žiri izabrat će najbolje radove, koje će predstaviti na izložbi u prostorima Muzeja prehrane Podravka u Koprivnici. Na otvorenju će biti odabrana 3 rada koji će biti i nagrađeni.

Natječaj je otvoren do 7. svibnja 2018. godine, objava rezultata će biti 18. svibnja, a izložba radova se otvara 7. lipnja.