Klikni i vidi - akcija prometne preventive

Akcija prometne preventive Hrvatskog autokluba u suradnji s Autoklubom Rijeka namijenjena najmlađim sudionicima u cestovnom prometu - "VIDI I KLIKNI" održava se do 16. ožujka 2018. u dječijim vrtićima na području Grada Rijeka i okolice.

Na ozljeđivanja i stradavanja djece u prometu treba biti posebno osjetljiv bez obzira radi li se o obitelji ili društvu u cjelini.

Autoklub Rijeka svake godine provodi nekoliko tradicionalnih akcija koje imaju za cilj podizanje svijesti za odgovorno i sigurno sudjelovanje u prometu koje su dio događanja vezanih za podizanje razine cestovne sigurnosti.

Naši najmlađi su najnezaštićeniji u prometu, a kako prometnu kulturu valja učiti od najranije dobi provodi se nova prometno edukativna akcija pod nazovom KLIKNI I VIDI.

Cilj je djecu naučiti prepoznati i vidjeti opasnost u prometu te kako ih učiniti vidljivim za vozače.

Problem malih pješaka - djece u prometu, najčešće je vezan za rizike njihova sudjelovanja u prometu u funkciji pješaka, kao i za siguran smještaj i sjedenje u automobilu - u svojstvu putnika.

Ovim programom djeca stječu znanja i iskustva za buduće sigurno sudjelovanje u prometu i utječu pozitivno na eventualna pogrešna ponašanja njihovih roditelja.