Prvi 'Dan karijera' šibenskog Veleučilišta

Veleučilište u Šibeniku održalo je svoj prvi Dan karijera. Studente su posjetili predstavnici 10-ak najvećih hotelskih kuća s Jadrana. 

Bila je to prilika da se studenti licem u lice upoznaju s budućim poslodavcima, ali i radnim mjestima koja im se nude. A prije diplome, kod njih mogu već sada odraditi stručnu praksu i sezonske poslove.

Poslodavci su mnogo govorili o radu i napretku. No o plaćama i radnom vremenu - nije bilo gotovo ni riječi.