Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaje za studente

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je dva natječaja za studente - za stipendije i za rektorovu nagradu za akademsku godinu 2017/2018.

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se ukupno u četiri kategorije: za izvrsnost (350 stipendija), za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) (40 stipendija), za uspješne studente sportaše (10 stipendija) te za studente slabijega socioekonomskoga statusa (100 stipendija).

Od ove godine novost je da se u kategoriji 'stipendije za studente slabijega socioekonomskoga statusa' imaju mogućnost prijaviti i studenti prve godine preddiplomskoga studija.

Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10.000 kuna, odnosno 1.000,00 kuna tijekom 10 mjeseci. Student se može prijaviti na Natječaj samo u jednoj kategoriji. Opći kriteriji pri vrednovanju prispjelih molbi na Natječaj bit će uspješnost u studiju (prosjek ocjena svih položenih ispita i ukupno stečeni ECTS bodovi do 30. rujna 2017.) te dodatna postignuća (Rektorova i Dekanova nagrada).

Za Rektorovu nagradu radovi se mogu prijaviti u šest kategorija: za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih istraživanja (jedan do deset autora), za „veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora) te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora).

Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad isključivo stručnoga ili preglednoga karaktera niti rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), no može biti povezan s tom temom.

Svaki rad predložen za Nagradu mora imati mentora koji je zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu i koji ima stupanj doktora znanosti, odnosno znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje.

Tim su povodom u emisiji Dobro jutro, Hrvatska gostovali prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu i Lucija Janković, dobitnica prošlogodišnje stipendije za izvrsnost, studentica 5. godine Novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.