Svjetski dan broja Pi

Svjetski je dan broja Pi koji se slavi, ne bez razloga, na dan rođenja velikoga Alberta Einsteina jer u njemu su prve znamenke Ludolfova broja.

Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj definira se kao odnos opsega i promjera kruga. U široj uporabi za ovaj broj se koristi naziv pi, a bilježimo ga malim grčkim slovom π

U svijetu se obilježava nabrajanjem što više znamenki beskonačnog broja. Toj iznimnoj gimnastici za mozak priključili su se i bjelovarski osnovnoškolci.

S 549 izgovorenih decimala Karolina Kalabek  je prošle godine pobijedila, a natjecala se i ove i ponovno pobijedila sa750 znamenki. Guinnessov rekord u broju izgovorenih decimala broja pi ima Indijac kojemu su da izgovori njih 70 tisuća trebala - 24 sata.

Organizator, bjelovarska Druga osnovna škola već godinama obilježava Dan broja Pi, ali su odlučili tomu dati još veću važnost. Einsteinov rođendan učenici su obilježili i likovnim radovima, a najbolji su nagrađeni.