Srednja škola Čazma se okreće potrebama tržišta rada

Kvalificiranih vozača motornih vozila nedostaje u cijeloj Hrvatskoj, potrebno ih je oko 2 tisuće. Stoga je u planu da se sljedeće školske godine u Srednjoj školi Čazma upiše jedan razred toga usmjerenja kojega u toj školi godinama nema.

U najvećem županijskom prijevozniku nedostaje vozača -  i to oko stotinu. Do takve radne snage teško se dolazi.

Ne samo Čazmatrans već u cijeloj Hrvatskoj, svi prijevoznici su u nezavidnom položaju jer većina naših vozača odlazi u članice EU krećući od Slovenije pa diljem Europske unije, kaže Dragan Marinović, predsjednik Uprave Čazmatrans Nova d.o.o.

Do prije 10 godina u Čazmi su upisivali učenike u to zvanje, ali je tada ponestalo interesa za njega.

U zadnje vrijeme došli smo do spoznaje da prodavače više ne možemo upisivati, iz godine u godinu imamo problema s popunjenjem razrednog odjela i jednostavno došli smo do zaključka da se okrećemo potrebama tržišta rada, izjavio je Željko Kralj, ravnatelj Srednje škole Čazma.

Županija je sa školom potpisala pismo namjere kako bi olakšali da se ispune svi tehnički preduvjeti za dobivanje dozvole od mjerodavnog ministarstva za školovanje učenika za C i C1 kategoriju motornih vozila.

I Grad Čazma je izašao ususret pa su školi ponudili mogućnost korištenja poligona jedne auto škole kojim se i prije koristila sama škola.

Prema nekim podacima u Europskoj uniji nedostaje čak 130 tisuća kvalificiranih vozača.