Korizmena jela i pjesme

Od postaje do postaje razmišljamo o težini grijeha i tako u duši se raspoložujemo da budemo zahvalni za dar spasenja. Odricati se svega negativnoga u nama je najvažnije, jer temeljna poruka isusova evanđelja je poruka ljubavi prema Bogu prema bližnjima i mislim da je ovo vrijeme korizme vrijeme jedne nutarnje obnove gdje je važno dopustiti da nas isusovo evanđellje oblikuje za jednu takvu istinsku ljubav.

Na svetim misama pjevale su se tužne pjesme.

Treba reći da korizmeno vrijeme je vrijeme žalosti, sve pjesme su bile molske, najčešće, tako su i sve pjesme žalosne, kaže Stanislav Čamagajevac, organizator manifestacije "Korizmena jela i pjesme".

Bogatstvo običaja uoči Uskrsa u ovih je ljudi ponos i tradicija.

Naši običaji traju koliko selo postoji, od početka sela da bi se ljudi - od mog vremena do sada sve se to poštovalo, izjavio je Stevo Glavaš, predsjednik HKD "Izvor" Donja Motičina.

Družilo se na manifestaciji Korizmena jela i pjesme do kasno u noć. I prisjetilo davnih zaboravljenih vremena. Pogledajte prilog!