2. travnja 1888. - Rođen Grga Novak

Ugledni hrvatski povjesničar i arheolog Grga Novak, koji je svojim istraživanjima mnogo pridonio upoznavanju pretpovijesti istočne jadranske obale, rodio se 2. travnja 1888. u Hvaru. Doktorirao je u Zagrebu 1913.-te zatim predavao u Skoplju, a od 1924. sve do 1959. redoviti je profesor povijesti staroga vijeka na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.  

Grga Novak u svome dugom životu, umro je u 91. godini, istražio je mnoga važna arheološko-povijesna nalazišta i napisao mnogo znanstvenih radova. Obavljao je i istaknute dužnosti. Među ostalim, dvadeset godina, sve do smrti 1978., bio je predsjednik ondašnje Jugoslavenske akademije znanosti u umjetnosti.

U središtu Novakova znanstvenog zanimanja je Dalmacija od antike do najnovijega doba. To pokazuju i naslovi njegovih djela: "Prošlost Dalmacije, "Povijest Splita do 1882." "Povijest Dubrovnika od najstarijih vremena do početka 7. stoljeća", "Pučki prevrat na Hvaru 1510-1514." Grga Novak je proučavao i grčku kolonizaciju na istočnom Jadranu, što je urodilo djelom "Issa i isejska država".

Svoj autorski rad  Novak je potkrijepio objavljujući izvorni materijal iz domaćih i stranih arhiva. Sustavno je vodio iskapanja Grapčeve špilje na Hvaru i otkrio dotad nepoznatu neolitičku kulturu jadranskoga pojasa, što je opširno prikazao u knjizi "Hvarska kultura".

Grga Novak napisao je i dva djela koja nisu izravno vezana uz arheološko-povijesnu struku, ali su u vrijeme kad su nastala, a i danas veoma važna. To su: "Dokumentacija za povijest ribarstva" i "Poljoprivreda u dalmatinskom primorju".