29. ožujka 1778. - Umro Baltazar Krčelić

Dok se danas divimo velebnome zdanju Sveučilišne knjižnice u Zagrebu, ne smije se zaboraviti da su u njezin vrijedni fundus utkana dragocjena djela iz ostavštine Adama Baltazara Krčelića. Taj je vrijedni povjesničar, teolog i pravnik svoju bogatu knjižnicu darovao tadašnjoj zagrebačkoj Akademiji. Umro je 29. ožujka 1778. u Zagrebu.

Baltazar Krčalić neobično je volio knjigu i cijeli je život pisao i izdavao o vlastitom trošku. Široku naobrazbu stekao je u isusovačkom kolegiju gdje je pokazao iznimnu darovitost. Još kao mladi zagrebački kanonik poslan je u Beč gdje je imenovan rektorom Hrvatskoga kolegija. Ondje se upoznao s prosvjetiteljskim i reformatorskim idejama Marije Terezije.

Kada je takva stajališta pokušao popularizirati u Hrvatskoj, naišao je na velik otpor konzervativnog plemstva i klera.

Opisujući te sukobe u svojim djelima na latinskom i hrvatskom jeziku izdao je dvije oveće povijesne knjige: jednu o prošlosti Zagrebačke biskupije, a drugu o povijesti Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. No, najzanimljiviji je ljetopis "Annuae" u kojem je s iskrenim napomenama zabilježio svakodnevni život Zagreba, politička previranja i progone.

To je dragocjen izvor o hrvatskoj povijesti sredine 18. stoljeća i vladavini Marije Terezije, carice u koju je imao veliko povjerenje.

Pošteni i svadljivi kanonik često se uspoređuje s Pavlom Ritterom Vitezovićem. Njegove je vrijedne rukopise Krčelić prenio iz arhiva ugarske dvorske komore u Zagreb i često se njima koristio u svojim povijesnim istraživanjima.