Upoznajte ravnatelja Kliničke bolnice Merkur, docenta Maria Starešinića

Radnu karijeru započeo je u bolnici u kojoj se i rodio. Danas je ravnatelj te iste, Kliničke bolnice Merkur, ali i sjajan specijalist kirurgije.

Staž je započeo upravo u KB Merkur, bolnici koja je igrom slučaja bolnica u kojoj se i rodio. Merkur je kao jedna manja bolnica bila upravo po mjeri docenta. Manji kolektiv, topli kolege i kvalitetan odnos prema studentima razlozi su što mu je tu uvijek bilo ugodno raditi.

Specijalizaciju je započeo u općoj kirurgiji s time da se od početka najviše orijentirao na koštano-zglobni dio, prvenstveno traumatologiju koju je kasnije uže specijalizirao. Tijekom specijalizacije je magistrirao, a tijekom uže specijalizacije i doktorirao. No odlučio je ljestvicu postaviti još više pa je počeo aktivno sudjelovati u švicarskoj AO školi – krovnoj organizaciji za edukaciju traumatologa u svijetu.

Docent Starešinić uporno je kroz razgovor naglašavao timski rad. Kaže da je davno shvatio da čovjek malo što može sam, a njega su kroz život pojašnjava, pratili samo dobri timovi, pa tako i u obiteljskom žiotu.
Kojih se događaja i kolega prisjetio docent Mario Starešinić za vrijeme snimanja i kako izgleda njegov radni dan, pogledajte u videoprilogu.