Uskoci, pomorska tradicija i bura - zaštitni znaci Senja

Svoje kulturno blago ima i grad pod Nehajem. Uskoci, pomorska tradicija ili pak nadaleko znana senjska bura njegovi su zaštitni znaci, a o dugoj povijesti govori i izložba u kuli Nehaj.

Senj - grad je to koji je nekada bio središte podgorskoga kraja te grad bogate povijesti i kulture. U tom smjeru, kažu Senjani, treba koračati i dalje te to bogatstvo usmjeriti na razvoj turizma toga kraja.
Uređenje stare gradske jezgre i njezin spoj s katedralom investicija je vrijedna više od 12 milijuna kuna. Uz takve projekte važno je da turističku ponudu grada prate gradske manifestacije poput Uskočkih dana ili pak izložbe koje zorno prikazuju bogatu gradsku povijest. Jedna takva otvorena je i u nadaleko znanoj senjskoj ljepotici - kuli Nehaj. Riječ je o izložbi oružja postavljenoj u povodu Dana Grada Senja i blagdana sv. Jurja te u čast 480. godišnjice dolaska uskoka u Senj.

Zbirka je upisana u Registar kulturnih dobara Hrvatske, a čini stalni postav Tvrđave Nehaj.