Države JI Europe za nastavak jačanja suradnje u kulturi

Ministri kulture država jugoistočne Europe danas su na sastanku u Sarajevu potvrdili spremnost za nastavak regionalne suradnje kroz projekt 'Unapređenja kulture za održivi razvoj', usvojivši zajedničku deklaraciju čiji je cilj potpora jačanju kohezije u regiji u duhu uzajamnog poštovanja, mira i stabilnosti.

Sarajevski sastanak održan je u u sklopu bosanskohercegovačkog predsjedanja Vijećem ministara kulture jugoistočne Europe (CoMoCoSEE), jedinstvene platforme suradnje u kojoj sudjeluje dvanaest država u sklopu projekta započetog još 2004. godine, a Hrvatsku je na njemu predstavljala ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Ona je u izjavi za Hinu podsjetila kako Hrvatska u ovoj inicijativi sudjeluje od njezina početka i među onim je zemljama koje su suradnju svih proteklih godina poticale kroz konkretne projekte.

Posebno je istaknula zaštitu i očuvanje kulturne baštine, pri čemu je u Hrvatskoj realiziran ili je pred završetkom cijeli niz takvih projekata pokrenutih upravo kroz ovu inicijativu.

Kao primjer navela je Maškovića han, pokraj Zadra, muzej na Cresu i arheološko nalazište pokraj Siska te UNESCO-ov Centar za podvodnu arheologiju u Zadru.

Uz to je realiziran niz regionalnih i bilateralnih edukativnih projekata i programa za podvodnu arheologiju, uspostavljena je suradnja na području prijevoda književnih djela, filmske koprodukcije te među muzejima država regije.

Hrvatska će predsjedavanje inicijativom regionalne kulturne suradnje preuzeti 2019. godine. Tada će posebni prioritet biti pripreme za projekt Rijeke kao europske prijestolnice kulturenajavila ministrica Obuljen-Koržinek navodeći kao su tim povodom već uspostavljeni brojni kontakti s umjetnicima u jugoistočnoj Europi.

Ministrica kulture očekuje kako će svemu dodatni poticaj dati hrvatsko predsjedanje Europskom unijom 2020. godine. Tada ćemo biti u poziciji dati obol raspravi o financijskoj perspektivi u kojoj treba na odgovarajući način osigurati sredstva i za kulturnu baštinu i za kulturu i kreativnu industriju. U tome Hrvatska ima posebnu odgovornost i kao članica EU kako bi drugim državama regije pomogla u usvajanju kulturnih politika i praksi sukladnih europskim standardima,  istaknula je Obuljen Koržinek.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović složio se da je do sada u regiji ostvarena iznimno uspješna suradnja na planu kulture, što snažno podupiru UNESCO i Vijeće Europe, a financijska potpora osigurana je iz fondova Europske unije. Odlična suradnja ima izravnu potporu najviših političkih razina naših zemalja,  kazao je Osmanović.

Novi predsjedatelj CoMoCoSEE-a je Bugarska, a njen ministar Boil Banov je najavio aktivno djelovanje na jačanju ove platforme kao instrumenta za jačanje integriteta regije kroz afirmiranje njenog kulturnog nasljeđa.

Ključnim elementom je označio osiguranje odgovarajućeg financijskog mehanizma, a kao prioritetne projekte naveo digitalizaciju, zaštitu autorskih prava te muzejsku suradnju.