Grad Bjelovar posebnu pažnju posvećuje darovitoj djeci

Darovitoj djeci potrebno je ponuditi dodatne izazove, poput radionica koje se organiziraju u nekim školama na kojima djeca usvajaju nova znanja i vještine. Takve se radionice provode i u nekim udrugama, ali i vrtićima jer dječju darovitost  važno je prepoznati i poticati od najranije dobi.

Petnaestak godina u bjelovarskom dječjem vrtiću Ciciban rade s darovitom djecom, a dio novca dobivaju i od mjerodavnog ministarstva. Prije nekoliko godina imali su i eksperimentalnu skupinu robotičara.

Osim u vrtićima, rad s darovitom djecom jako je važan u nižim razredima osnovne škole. U tri bjelovarske osnovne škole je 70-tak takvih učenika. U Udruzi Zvrk okupila su se neka od darovite djece iz većine bjelovarskih osnovnih škola.

Takav program provodio se i lani, a ove godine za njega su od mjerodavnog ministarstva dobili 50 tisuća kuna. U planu im je educirati i nastavnike te roditelje jer u lancu rada s darovitima oni su najvažnije karike.