'Školska Prehrana za sve - SPAS'

Nažalost, mnogi roditelji ne mogu djeci osigurati obrok u školi. Iz toga razloga  Grad Varaždin povukao je europski novac kojemu je svrha pomoći djeci slabijega imovinskog stanja.

Riječ je o projektu 'Školska Prehrana za sve - SPAS' kojim se učenicima slabijega socijalnog statusa osigurava prehrana. Tako će ukupno 371. dijete svakodnevno u školi dobiti besplatnu užinu ili ručak, po minimalnoj cijeni.
Zahvaljujući uspješnoj prijavi projekta, Gradu Varaždinu je iz europskog fonda dodijeljeno 757 tisuća kuna za prehranu potrebite djece do kraja ove školske godine. Partneri su svih sedam osnovnih škola s područja Grada Varaždina, Katolička osnovna škola Svete Uršule i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u skladu s utvrđenim i opravdanim potrebama u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Grad Varaždin je i prijašnjih godina osiguravao besplatne obroke školske kuhinje siromašnoj djeci prema svojim mogućnostima. Tako je primjerice prošle godine besplatnu užinu u školskoj kuhinji imalo 310 djece za što je potrošeno oko 562 tisuće kuna.