Gotovo zaboravljeni brod Jakljan bit će nova ronilačka atrakcija

U blizini otoka Krka, u Podvelebitskom kanalu, više od 70 godina nakon potonuća, pronađen je, sasvim slučajno, trgovački brod Jakljan. Ronioci su ga otkrili prilikom obilaska tek pronađene olupine broda Regolo udaljene samo jednu nautičku milju.

Dvadesetak metara od stjenovite obale otoka Krka, na dnu mora, nakon više od 70 godina, otkriven je gotovo zaboravljeni brod Jakljan. Kada je slučajno otkriven, zbog naoružanja i kaciga mislili su da je riječ o njemačkom ratnom brodu.

Jakljan je izgrađen 1926. i služio je za obalnu plovidbu do 2. svjetskog rata. Zatim ga je preuzela talijanska, a onda i njemačka vojska.

Brod Jakljan je željezni mali parobrod obalne plovidbe. Dužine 40-tak metara, širok 6 metara, nalazi se na dubini od 40 do 45 metara. Dubina je to pogodna za ronjenje pa će Jakljan zasigurno biti nova turistička ronilačka atrakcija. Takvih je na Kvarneru više od 30.